TouchBoard - Брейнуер

Отиване към съдържанието

Главно меню:

TouchBoard

Софтуер > За интерактивни бели дъски
 

Ръководство за инсталиране на програмата вижте  тук.

Ръководство за работа с програмата вижте тук.

Видеокурс за работа с програмата

1. Калибриране на изображението
2. Промяна на езиковия интерфейс на програмата
3. Настройки на лентата с инструменти (позициониране, скриване, показване, добавяне и премахване на бутони)
4. Рисуване с различни видове молив
5. Рисуване с „умен“ молив
6. Въвеждане на текст
7. Въвеждане на текст за разпознаване
8. Изтриване с различни видове гуми
9. Изчертаване на геометрични фигури
10. Преместване на обекти във видимата част на страница и извън нея
11. Запълване на фигури
12. Групиране и разгрупиране на обекти
13. Копиране на обекти
14. Дублиране на обекти
15. Заключване на обекти
16. Изтриване на обекти
17. Самостоятелно запазване на обекти
18. Създаване на огледален образ на обекти
19. Създаване на връзки
20. Отмяна и възстановяне на последно действие
21. Премахване на кошчето
22. Управление на страници (създаване, зареждане, пренареждане, изтриване)
23. Режим на контрол
24. Вмъкване на помощни инструменти за чертане (пергел, линия, равностранен триъгълник, правоъгълен триъгълник)
25. Използване на завеса
26. Използване на фенерче
27. Използване на часовник
28. Използване на лупа
29. Използване на банер
30. Защита на проекта
31. Видеозапис на екран
32. Използване на документ камера
33. Използване на дъска
34. Защита на проекта
35. Използване на ресурси
36. Вмъкване на изображение
37. Вмъкване на видео
38. Вмъкване на звук
39. Вмъкване на флаш анимация
40. Вмъкване на PowerPoint презентация

41. Вмъкване на Word документ
42. Съхраняване на проект (първоначално и повторно с ново име)
43. Зареждане на проект
44. Създаване на нов проект
45. Отпечатване на проект
46. Експортиране на проект

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню