Аудио системи за гласа - Брейнуер

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Аудио системи за гласа

Хардуер

ЗВУКЪТ в класната стая


Често недооценяваме, пренебрегваме простите решения. Днешните класни стаи са все повече интерактивни и с добавените технологии стават шумна и понякога разсейваща учебна среда. Учителите могат да използват прости безжични микрофони, за да осигурят всяко дете да чува всяка дума през цялото време.


Възрастните желаят ясна реч, децата се нуждаят от нея!


Технологията “Усилване на звука в класната стая”, известна като CAT /Classroom Amplification Technology/ представлява безжична микрофонна усилвателна система, която преодолява заобикалящия шум, усилва гласа на учителя и го разпределя равномерно из цялата учебна среда.Тези системи позволяват на всяко дете ясно и разбираемо да чува всичко казано от учителя. Често се използва и втори микрофон за да повиши участието и взаимодействието на учениците. CAT системите също се интегрират с други аудиоизточници осигурявайки усилване на звука за мултимедийните презентации.
Резултатите от над 20 годишните изследванията са убедителни – усилването на звука в класните стаи подобрява академичната производителност, намалява натоварването на гласа на учителя, и способства за създаване на оптимална учебна среда. На всички ученици се дава еднаква възможност да учат чувайки еднакво.
Предимства от използването на CAT технологията:
o Повишават се резултатите при сложни тестове, тестове за четене и езикови тестове за всички ученици от всички нива
o Привлича се вниманието и нараства  времето, през което учениците са съсредоточени върху задачата
o Повишава се участието и взаимодействието на учениците в клас
o Нараства мотивацията и увереността на учениците
o Намалява умората, изтощението на гласа, гласните струни на учителя и свързаните с това заболявания и отсъствие от работа
o Не се изисква промяна на учебната програма и стила на преподаване
Усилването на звука в класната стая не се използва вече специално за ученици с проблеми със слуха. То е утвърдено и общоприето за обикновените класни стаи и от него доказано извличат полза всики ученици.

“Не става дума за увеличаване на силата на звука, а за разбираемостта!”
“Даже учители, които мислят, че техния глас е достатъчно силен забелязват разликата в представянето, постиженията на техните ученици, както и в нивото на собствената им енергия.”


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню